Beschikbaarheid van de verschillende data 2023

Week 1 & 2
  • Van 9 juli tot 23 juli
Week 3 & 4
  • Van 23 juli tot 6 augustus
Week 5 & 6
  • Van 6 augustus tot 20 augustus

STUDENT DETAILS

Name *

Family Name *

Date of Birth

Sex

Nationality

Current school (name & city)

Which Course *

Years of School English

Length of Course (weeks)

Date of Arrival

Other information (medical, diet, allergies, special needs, requests...)

PARENT/ GUARDIAN DETAILS

Title

First Name(s) *

Family Name

Your Email *

Telephone Number

Postal Address *

Emergency Contact

CONSENT FOR ACTIVITIES

Visiting local shops unsupervised *

Returning from afternoon trips in groups unsupervised (15-17yrs only) *

Playing sport unsupervised in the park during afternoon free time *

Basic food/ drink preparation unsupervised (eg making tea) *

Can we publish photos for promoting the school via our website, social media and other publications? *

Also

How did you discover ECHO?:

I have read and agree to the Terms and Conditions and Privacy Policy of ECHO Language School.VEILIGHEID EN GEZONDHEID

  • Ik erken dat ECHO Language School de verplichting heeft om voor de studenten jonger dan 18 jaar te zorgen en aanvaardt dat de ECHO Language School of zijn vertegenwoordigers handelen in het belang van de gezondheid of veiligheid van mijn kind (met inbegrip van benodigde dringende medische behandeling) en ga akkoord met het vergoeden van eventuele extra kosten die gemaakt ECHO Language School heeft.
  • Ik ga ermee akkoord om de volledige en gedetailleerde informatie te verstrekken over een eventuele medische aandoening die mijn kind aan het begin van de cursus heeft.
  • Ik erken dat ECHO Language School z´n uiterste best doet om studenten met dezelfde moedertaal niet in dezelfde accommodatie onder te brengen, maar dit is niet altijd mogelijk, en is onderworpen aan reserveringen en beschikbaarheid.
  • Ik zal duidelijk en nauwkeurig uitleg geven over de beperkingen die ik nodig acht voor mijn kind om niet deel te nemen aan activiteiten buiten de school.

DISCIPLINE

  • Ik begrijp dat ECHO Language School de verantwoordelijkheid heeft voor alle studenten en de plaatselijke bevolking en ik accepteer eventuele disciplinaire maatregelen, met inbegrip van schorsing van mijn kind wegens wangedrag of schending van de regels die voor het succesvol laten verlopen van de cursus een bedreiging vormt, of het welzijn van de lokale gemeenschap.

SCHADE

  • Ik ga akkoord met vrijwaren van de ECHO Language School voor eventuele ongevallen of opzettelijk schade veroorzaakt door mijn kind, en die niet gedekt wordt door verzekeringen van de ECHO Language School.